top of page


ד

 

בתקופה האחרונה, בין היתר בגלל יוקר המחייה, יותר ויותר אנשים מחפשים מקורות אנרגיה חליפיים. אחד ממקורות האנרגיה האלה הוא האנרגיה הסולארית – אור השמש. ישראל נתברכה באקלים הכולל הרבה מאוד שמש, היא מדינה אידאלית ליישום טכנולוגיות של אנרגיה סולארית ואכן, אין כמעט בניין בישראל שלא מותקנים בו דודי שמש, לכל הפחות. אולם, כפי שיודע כל מי שיש לו דוד שמש, יש צורך לבקר על האנרגיה הזאת ואי אפשר לתת לדוד לפעול כל הזמן – משום שהדבר עלול לגרום נזק. כאן נכנסים לתמונה בקרים סולאריים, אשר מאפשרים לשלוט ברמת הטעינה או האנרגיה המועברת אל מצברים במכשירים שונים.
מערכות סולאריות בנויות בדרך כלל ממצברים הנטענים באמצעות אור השמש, כדי שיוכלו להמשיך ולספק מתח גם כאשר השמש שקעה ולאורך כל שעות היממה. אולם, מצבים של טעינת יתר יכולים לפגוע במערכת הסולארית ואפילו לגרום למצבים מסוכנים (התפוצצות מצברים ועוד) ולכן, ישנה חשיבות רבה לבקר הסולארי, אשר מהווה למעשה את לב המערכת.
כיצד פועלים בקרים סולאריים

מצברים ומוצרי חשמל הם מוצרים עדינים יחסית אשר צריך לדעת כיצד להשתמש בהם נכון. בקרים סולאריים יכולים לסייע לנו לשמור על אורך החיים של המוצרים החשמליים שלנו ושל המערכת הסולארית כולה. בקרים סולאריים פועלים בכמה דרכים כדי להגן על המערכת: ראשית, הם מונעים מצבים של טעינת יתר ופריקת יתר, באמצעות ויסות החשמל והפסקת הטעינה כאשר יש צורך בכך. שנית, בקרים נותנים לנו מידע ונתונים אודות המערכת הסולארית, כך שאנחנו יכולים לדעת בכל שלב מה מצב המערכת. בנוסף, ישנם בקרים סולאריים אשר מסוגלים לשלוט בהעברת הזרם אל חלקים שונים של המערכת, כך שאפשר למעשה לתזמן תאורה באמצעות חיישני אור או אפילו באמצעות טיימר.
בדקו את המגוון בחרו את הטוב ביותר עבורכם

 

בקרים שונים יודעים להציע שיטות שונות לצורך הגנה ובקרה על המערכת הסולארית שלכם. טכנולוגיית MPPT, למשל, תאפשר לכם להאריך את חיי המצברים במערכת הסולארית שלכם, תדע להפנות את המתח אל צרכים שונים לפי מידת המתח במצברים וסוג הזרם הקיים – דבר שיאפשר לכם לנצל את האנרגיה שנצברה בצורה יעילה יותר. הטכנולוגיה הזאת יכולה למנוע מצבים בהם המתח זולג בחזרה אל הפאנלים הסולאריים (בשעות בהן אין שמש), ועל ידי כך להבטיח יעילות גבוהה יותר של המערכת לאורך כל שעות היממה.
bottom of page